Termes i condicions.

Cada usuari es fa responsable dels continguts que pengi a la web ja siguin escrits, comentaris, links o videos.
Ens reservem el dret d’admisió a tots aquells continguts que considerem que puguin molestar o perjudicar a qualsevol persona o entitat, o malmetre el mobiliari urbà.
Tampoc seràn admesos aquells videos que no segueixin el reglament bàsic: no emparrar-se cap amunt el suficient com per a fer-se mal,
Tot el material que es pengi en la web, haura d’anar en relació amb el contingut de la mateixa a no ser que tingui alguna relacio indirecta de la qual es pugui contrastar i enrriquir la base de dades de la propia web.